KathaVarta.com: for Short and Moral stories

 • December 2018
  M T W T F S S
  « May    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Archives

 • KathaVarta Stats

  • 991,394 Visitors
 • Advertisements

Posts Tagged ‘Goddess’

Some useful book information

Posted by kathavarta on January 26, 2009

Recentley I came across with one of the wonderful book, which has given me immense knowledge for Hinduism. Those who are following Hinduism might will also doesn’t know some secrets, which is explained in this book.

I haven’t taken direct permission from this writer and publisher before posting the book chapters on to my blogs, I am so sorry for my all following posts.

But in return I am appealing to all the readers and my blogs lovers to buy and read this book, and I have faith that they all will buy and read this book because they also love the real knowledge.

Please find the book detail as below.

Name: INDIA, Known things Unknown secrets
Writer: R. VENUGOPALAN
ISBN: 81-8056-373-1
Book Code: BV-5725
Publisher: Health Harmony, New Delhi, India
Website: http://www.bjainbooks.com

Dear Writer and Publisher please forgive me for my posts, my intense to post your book detail on my blog is purly to share the book with my readers. I have no interest for any financial gain. I hope you will understand. Last but not least, please keep printing the useful books like this for the world.

Advertisements

Posted in Children story, Hindu story, Jainism, Katha, Moral story, Religious, Sikhism, Story for Adult, Varta | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Durga Kavach

Posted by kathavarta on December 5, 2008

Durga Kavach is a collection of special shlokas from the Markandey Purana and is part of the Durga Saptashti. Chanting Durga Kavach during the Navratras is considered auspicious by the devotees of Duga Ma.

Durga Kavach

Atha Devyaah Kavachamah
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa Rishhih Anushhtupah Chhandah Chaamundaa Devataa
Angaanyaa Soktamaataro Biijamah Digbandha Devataa Stattvamah
Shri Jagadamba apriityarthe Saptashatii Paathaan Gatvena Jape Viniyogah
AUM Namah Chandikaayai

Maarkandeya Uvaacha

AUM Yadh goohyam Paramam Loke Sarva Rakshaakaram Nrimaamah
Yaanna Kasya chidaa khyaatam Tanme Bruuhi Pitaamah 1

Brahmo Vaach

Asti Goohya tamam Vipra Sarva bhuuto pakaa rakamah
Devya astu kavacham punyam takshinashava Mahaamune 2

Prathamam Shailaputrii cha Dvitiiyam Brahmachaarinii
Tritiiyam Chandra ghanteti Kushmaan deti Chatur thakamah 3

Panchamam Skandamaateti Shhashhtham Kaatyaayaniiti cha
Saptamam Kaala raatrii ti Mahaa gaurii ticha ashhtamamah 4

Navamam Siddhi daatrii cha Nava durgaah Prakiir titaah
Uktaan yetaani naamaani brahma naiva mahaatmanaa 5

Agninaa Dahya maanastu Shatrumadhye Gato Ra Ne
Vishha me Durgame chaiva bhayaarh Sharanam Gataah 6

Na Teshhaan Jaayate Kinchi da shubham rana sam kate
Naapadam Tasya Pashyaami Shoka duhkha bhayam nahi 7

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam Teshhaan vriddhih Prajaayate
Ye Tvaan Smaranti Deveshi Rakshase Taanna Sam shayah 8

Preta samsthaa tu Chaamundaa Vaaraahii Mahishhaasanaa
Aindrii Gaja samaa ruudhaa Vaishhnavii Garuda asanaa 9

Maaheshvarii vrishhaaruudhaa Kaumaarii Shikhi vaahanaa
Lakshmiih Padmaasanaa Devii Padmahastaa Hari Priyaa 10

Shvetaruupa dharaa Devii Iishvarii vrishha vaahanaa
Braahmii hamsa samaaruuDhaa Sarvaa bharana bhuush hitaa 11

Ityetaa Maatarah Sarvaah Sarvayoga Saman vitaah
Naanaa bharana shobhaaghyaa naanaa ratno pasho bhitaah 12

Dritiyante Rathamaaruudhaa Devyah Krodha samaa kulaah
Shankham Chakram Gadaan Shaktin Halam cha Musalaayudhamah 13

Khetakam Tomaram Chaiva Parashun Paashameva cha
Kuntaayudham Trishuulam cha Shaaraam aayudha muttamamah 14

Daityaanaan Dehanaashaaya Bhaktaa naama bhayaaya cha
Dhaarayantya ayudhaa niittham Devaanaan cha Hitaaya vai 15

Namaste astu Mahaaraudre Mahaa ghora paraakrame
Mahaabale Mahotsaahe Mahaa bhayavinaashini 16

Traahi maan Devi Dushhprekshye Shatruunaan bhayavardhini
Praachyaan Rakshatu Maa maindrii Aagney yaam agni devataa 17

Dakshine avatu Vaaraahii nai rityaan khadga dhaarinii
Pratiichyaan Vaarunii Rakshedah Vaayavyaan mriga vaahinii 18

Udiichyaan Paatu Kaumaarii Aishaanyaan Shuuladhaarinii
Uurdhvan Brahmaani me Rakshe dadhastaadah Vaishhnavii Tathaa 19

Evam Dasha Disho Rakshech chaamundaa Shava vaahanaa
yaa me Chaagratah Paatu Vijayaa Paatu prishhthatah 20

Ajitaa Vaama Paarshve tu Dakshine Chaaparaajitaa
Shikhaamu dyotinii Rakshedumaa Muurdhini Vyavasthitaa 21

Maalaadharii Lalaate cha Bhruvau Rakshedah Yashasvinii
Trinetraa cha Bhruvor madhye Yama ghantaa cha Naasike 22

Shankhinii chak shu shhor madhye Shrotrayorrdvaa vaasinii
Kapolau Kaalikaa Rakshet karnamuule tu Shaankarii 23

Naasikaayaan Sugandhaa cha Uttaroshh the cha Charchikaa
Adhare Chaam Ritakalaa Jihvaa yaan cha Sarasvatii 24

Dantaanah Rakshatu Kaumarii kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaan Chitra ghantaa cha Mahaa maayaa cha Taaluke 25

Kaamaakshii Chibukam Rakshedah Vaacham me Sarvaman galaa
Griivaayaan Bhadrakaalii cha prishhtha vamshe Dhanur dharii 26

Niilagriivaa Bahihkanthe Nalikaan Nalakuubarii
Skandhayoh Khanginii Rakshedah Baahuu me Vajradhaarinii 27

Hastayordan dinii Rakshed ambikaa Chaanguliishhu cha
Nakhaajn chhuuleshvarii Rakshet kukshau rakshet kuleshvarii 28

Stanau rakshen mahaadevii Manahshoka vinaashinii
Hridaye Lalitaa Devii Udare Shuula dhaariNii 29

Naabhau cha Kaaminii Rakshedah Guhyam Guhyeshvarii tathaa
Puutanaa Kaamikaa me Dhram Gude Mahishha vaahinii 30

Katiyaan Bhagavatii Rakshej jaanunii Vindhya vaasinii
Janghe Mahaabalaa Rakshet sarvakaama pradaayinii 31

Gulpha yornaarasinhii cha Paada prishhthe tu Taijasii
Paadaanguliishhu Shrii Rakshet paadaadha stala vaasinii 32

Nakhaanah Damshh Traakaraalii cha keshaansh chaivo{dhva} rkeshinii
Roma kuupeshhu Kauberii Tvacham Vaagiishvarii tathaa 33

Raktama jjaava saamaan saan yasthi medaansi Paarvatii
Antraani Kaala raatrishcha Pittam cha Mukutesh varii 34

Padmaavatii Padmakoshe Kaphe Chuu Daamanis tathaa
Jvaalaamukhii Nakha jvaalaa mabhedyaa Sarva sandhi shhu 35

Shukram Brahmaani me Rakshech chhaayaan Chhatresh varii tathaa
Aham kaaram Mano Buddhin Rakshen me Dharma dhaarinii 36

PraaNaapaanau Tathaa Vyaanam udaanam cha Samaana kamah
Vajra hastaa cha me Rakshetah praanam Kalyaana shobhanaa 37

Rase Ruupe cha Gandhe cha Shabde Sparshe cha Yoginii
Sattvam Rajasta mashchaiva Rakshen naaraayanii sadaa 38

Aayuu Rakshatu Vaaraahii Dharmam Rakshatu Vaishhnavii
Yashah Kiirtin cha Lakshmiin cha Dhanam Vidyaan cha Chakrinii 39

Gotra mindraani me Rakshet pashuunme Raksha Chandike
Putraanh Rakshen mahaa lakshmiir bhaaryaan Rakshatu Bhairavii 40

Panthaanam Supathaa rakshen maargam Kshemakarii tathaa
Raajadvaare Mahaa lakshmiir vijayaa Sarvatah Sthitaa 41

Rakshaa hiinam tu Yatsthaanam Varjitam Kavachena tu
Tatsarvam Raksha me Devi Jayantii Paapa naashinii 42

Pada mekam na Gach chhettu Yadiichchhech chhu bhamaat manah
Kavache naa vrito Nityam Yatra Yatraiva Gachchhati 43

Tatra Tatra artha laabhashcha Vijayah Saarva kaamikah
Yam Yam Chinta yate Kaamam Tam Tam Praapnoti nish chitamah
Paramaish varya matulam Praapsyate Bhuutale Pumaanah 44

Nirbhayo Jaayate martyah samgraa meshhva paraajitah
Trailokye tu Bhavet puujyah Kavache naav Ritah Pumaanah 45

Idam tu Devyaah Kavacham Devaa naamapi Durlabham.h
Yah Pathetah prayato Nityam Trisandhyam Shraddhayaan vitah 46

Daivii Kalaa Bhavettasya Trailokyeshhva paraajitah
Jiivedah Varshhashatam saagrama pamrityuvi varjitah 47

Nashyanti Vyaadhayah Sarve Luutaa vispho Takaadayah
Sthaavaram Jangamam Chaiva Kritrimam Chaapi Yadvishhamah 48

Abhi chaaraani Sarvaani Mantra yantraani Bhuutale
Bhuu charaah Khe charaash chaiva jalajaash chopa deshikaah 49

Sahajaa Kulajaa Maalaa Daakinii Shaakinii Tathaa
Antariksha charaa Ghoraa Daakin yashcha Mahaabalaah 50

Graha bhuuta pishaachaa shcha Yaksha gandharva raakshasaah
Brahma raakshasa vetaalaah Kushhmaandaa Bhairavaadayah 51

Nashyanti Darshanaattasya Kavache Hridi Samsthite
Maano nnatir bhavedah Raag yastejov Riddhikaram Paramah 52

Yashasaa varddharte so api Kiirti Mandita bhuutale
Japet sapta shatiin Chandiin kritvaa tu Kavacham Puraa 53

Yaavad bhuu mandalam Dhatte Sashaila vanakaana namah
Taavattishh Thati medinyaan Santatih Putra Pautrikii 54

Dehaante Paramam Sthaanam Yatsu rai rapi Durlabhamh
Praapnoti Purushho Nityam Mahaamaayaa Prasaadatah 55

Labhate Paramam Ruupam Shivena Saha Modate .. AUM 56
Bookmark and Share

Posted in Arati, Hindu story, Katha, Religious, Varta | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Significance of 108

Posted by kathavarta on November 16, 2008

The Indian Subcontinent rosary or set of Mantra counting has 108 beads. 108 has been a sacred number in the Indian Subcontinent for a very long time. This number is explained in many different ways.

The ancient Indians were excellent mathematicians and 108 may be the product of a precise mathematical operation (e.g. 1 power 1 x 2 power 2 x 3 power 3 = 108) which was thought to have special numerological significance.

Powers of 1, 2, and 3 in math:
1 to 1st power=1; 2 to 2nd power=4 (2×2); 3 to 3rd power=27 (3x3x3). 1x4x27=108

Sanskrit alphabet:
There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, Shiva and Shakti. 54 times 2 is 108.

Shri Yantra:
On the Shri Yantra there are marmas where three lines intersect, and there are 54 such intersections. Each intersections has masculine and feminine, Shiva and Shakti qualities. 54 x 2 equals 108. Thus, there are 108 points that define the Shri Yantra as well as the human body.

9 times 12:
Both of these numbers have been said to have spiritual significance in many traditions. 9 times 12 is 108. Also, 1 plus 8 equals 9. That 9 times 12 equals 108.

Heart Chakra:
The chakras are the intersections of energy lines, and there are said to be a total of 108 energy lines converging to form the heart chakra. One of them, Sushumna leads to the Crown Chakra, and is said to be the path to Self-realization.

Marmas:
Marmas or marmasthanas are like energy intersections called chakras, except have fewer energy lines converging to form them. There are said to be 108 marmas in the subtle body.

Time:
Some say there are 108 feelings, with 36 related to the past, 36 related to the present, and 36 related to the future. 36 times 3 equals 108.

Astrology:
There are 12 constellations, and 9 arc segments called namshas or chandrakalas. 9 times 12 equals 108. Chandra is moon, and kalas are the divisions within a whole.

Planets and Houses:
In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9 equals 108.

Gopis of Krishna:
In the Krishna tradition, there were said to be 108 Gopis or maid servants of Krishna.

1, 0, and 8:
1 stands for God or higher Truth,
0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and
8 stands for infinity or eternity.

Sun and Earth:
The diameter of the sun is 108 times the diameter of the Earth.

Numerical scale:
The 1 of 108, and the 8 of 108, when added together equals 9, which is the number of the numerical scale, i.e. 1, 2, 3 … 10, etc., where 0 is not a number.

Smaller divisions:
The number 108 is divided, such as in half, third, quarter, or twelfth, so that some malas have 54, 36, 27, or 9 beads.

Islam:
The number 108 is used in Islam to refer to God.

Jain:
In the Jain religion, 108 are the combined virtues of five categories of holy ones, including 12, 8, 36, 25, and 27 (12+8+36+25+27=108) virtues respectively.

Sikh:
The Sikh tradition has a mala of 108 knots tied in a string of wool, rather than beads.

Chinese:
The Chinese Buddhists and Taoists use a 108 bead mala, which is called su-chu, and has three dividing beads, so the mala is divided into three parts of 36 each.

Stages of the soul said:
Atman, the human soul or center goes through 108 stages on the journey.

Meru:
This is a larger bead, not part of the 108. It is not tied in the sequence of the other beads. It is the quiding bead, the one that marks the beginning and end of the mala.

Dance:
There are 108 forms of dance in the Indian traditions.

Pythagorean:
The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.

We have listed below 108 Upanishads as per the list contained in the Muktikopanishad . We have arranged them in four categories according to the particular Veda to which each of them belong:
Riga Veda(10): Aitareya , Atmabodha, Kaushitaki, Mudgala, Nirvana, Nadabindu, Akshamaya, Tripura, Bahvruka, Saubhagyalakshmi.

Yajur Veda(50): Katha, Taittiriya , Isavasya , Brihadaranyaka, Akshi, Ekakshara, Garbha, Prnagnihotra, Svetasvatara, Sariraka, Sukarahasya, Skanda, Sarvasara, Adhyatma, Niralamba, Paingala, Mantrika, Muktika, Subala, Avadhuta, Katharudra, Brahma, Jabala, Turiyatita, Paramahamsa, Bhikshuka, Yajnavalkya, Satyayani, Amrtanada, Amrtabindu, Kshurika, Tejobindu, Dhyanabindu, Brahmavidya, YogakundalinI, Yogatattva, Yogasikha, Varaha, Advayataraka, Trisikhibrahmana, mandalabrahmana, Hamsa, Kalisantaraaa, Narayana, Tarasara, Kalagnirudra, Dakshinamurti, Pancabrahma, Rudrahrdaya, SarasvatIrahasya.

Sama Veda(16): Kena, Chandogya, Mahat, Maitrayani, Vajrasuci, Savitri, Aruneya, Kundika, Maitreyi, Samnyasa, Jabaladarsana, Yogacudaman, Avyakta, Vasudevai, Jabali, Rudrakshajabala.

Atharva Veda(32): Prasna , Mandukya, Mundaka, Atma, Surya, Narada-Parivrajakas, Parabrahma, Paramahamsa-Parivrajakas, Pasupatha-Brahma, Mahavakya, Sandilya, Krishna, Garuda, Gopalatapani, Tripadavibhuti-mahnarayana, Dattatreya, Kaivalya, NrsimhatapanI, Ramatapani, Ramarahasya, HayagrIva, Atharvasikha, Atharvasira, Ganapati, Brhajjabala, Bhasmajabala, Sarabha, Annapurna, TripuratapanI, Devi, Bhavana, SIta.

If you want more information or more mantras relating to the deities or principles involved, email to Katha@ymail.com.

Source: http://mailerindia.com/.
Visit www.eTirth.com for more religious information.
Bookmark and Share

Posted in Buddhism, Hindu story, Jainism, Katha, Moral story, Religious, Sikhism | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Mantras FAQ

Posted by kathavarta on November 16, 2008

Q: I want to work with more than one mantra at a time, because I want to work on several things at once. Is this a good thing to do?

A: For your first experiment with mantras, I recommend you work with only one mantra for a full forty-eight day discipline. After that, work with any combination that makes sense to you. Remember, mantras work with energy – both yours and what you bring in from the universe – so if you work on more than one thing, try to keep them at least in the same general area.

Here We have given some Powerfull mantras:
Aum Gum Ganapatayei Namaha
Aum Dum Durgayei Namaha
Aum Shri Dhanvantre Namaha

Q: I sometimes say mantras silently when I am around other people. Is this OK?

A: Ultimately, saying mantras silently is the most powerful way to say them. The silent repetition stimulates the corresponding petals of the chakras so that energy is brought into the subtle body.

Q: I have heard that one must receive a mantra from a guru for it to work. Is this true?

A: Those who have unwrapped the power of a mantra through many repetitions achieve something called “Mantra Siddhi.” This means that they have attained some measure of power and proficiency with the mantra. At this point, they may give a mantra to others “with power,” meaning that the recipient will achieve results faster than doing it without having received it “with power.” However, Sanskrit mantras are your spiritual birthright since they are directly linked to the chakras. They will work even if you read them from a book and begin practice.
The minimum number of repetitions to achieve Mantra Siddhi is generally recognized as 125,000.

Q: I want to do a mantra on behalf of another person. Is this OK?

A: Praying for another person is a good thing to do for anybody at any time. However, Sanskrit Mantra is not exactly prayer because it is pro active and specific, whereas prayer leaves the mechanism of an answer up to Divine authority. Therefore, I recommend that wherever possible you ask permission from a person to undertake mantra work on their behalf. If this is not possible, then start with a prayer that this energy be used for their highest good and begin. I also recommend that you begin with the declaration that while you are performing this mantra on someone’s behalf (state their name) that you are by no means taking their karma.

Parents have an automatic right as well as responsibility to perform mantra work on behalf of their children.

Q: When we repeat durga ashtottaram for example can we have the image of baalaa , or lalitaa or kaali in our mind or do we need to have only the form of durga in our mind.Can we recite durga satanaama as addressed to lalitaambika.

A: The shastras say that “Aaavahitha devathaa anyath devabhi na archayet”. i.e, we should not worship the gods with anyother mantras, other than the ones meant for the invoked god. However, this rule takes a backseat, when we say Lalitha sahsranamam, and worship any female god, or Vishnu saharanama for any form of vishnu.

Q: Can we have the image of lord shiva while repeating any devi Ashtottara and image of devi while repeating shiva Ashtottara , in our mind.

A: There is no harm to have the image of shiva or shakthi, while worshipping either of them or another. again the shaastraas say that “Aavayorantharam naasthi candracandrikayoriva…..” . There is no difference between them(devi(lalitaa,baalaa,miinaakshi, durga),lord shiva) like moon and moonlight.

Q: How efficient are mantras, and is it a problem if we recite them less than perfectly?

A: A learned Brahmin, from Guntur who was a Ghanaapaathigal, went to the acharya of sringeri and poured out his woes. He said that he married 3 times till then, but some how all his three wives died soon after marriage, and he being a grahastha into yagnas and yagas, could not be without a wife , as a wife had certain important functions in a yajna. He told the acharyal, that he recited the sapthashathi daily, in addition to his japas and pooja. The acharyal, an unparallel Srividyopasaka, went about and divined the problem. He asked the ghanaapaaThigal to repeat the kavacha of sapthashathi. The ghanaapaaThigal, told the same and acharyal, pointed out the reason for his wives death. GhanaapaaThi sundara shastri avadhanigal, was telling “baaryaam bhakshathu bhairavii”… instead of “rakshathu bhairavii”, which lead to the wives death. I hope this illustration gives us a picture of mantra shastra and its importance. Likewise when saptashatii is learnt from a sat guru and if recited properly it is equally capable of bestowing bhogaa and moksha.

Q: Is Shrividya of Vedic origin? Are there any references to the devis lalitaa , baalaa , tripura , sundari in the vedas. atleast in the atharvana veda? Are there vedic references to shrii vidyaa?

A: Regarding lalitha, bala, tripura etc…. The vedas including Rig and Yajur have so many references, you cannot even conceive. There are upanishads in the atharvana , like tripuropanishad, tripurataapinupanishad, etc…. The aruna prashna, speaks volumes of Lalitha. Vedic reference to Baala, is found in Rigveda, in the khila bhaaga of srisuktha,sudhaa suktha, etc tripura and sundari, in atharvana veda, yajur veda, etc.. Tripura appears some 70 times in the vedas.” Regarding the origin of shrii vidyaa, the rigvedic hymn, “Chatvaari vak parimita…..” etc, gives details of srividya mantra and its esoteric meaning. Reference to srividya and its mantra derivatives, have been made atleast in 20 places through out the vedas. Especially Yajur and Rig veda. Srividya, originates from three mantras of the vedas. 1. jatavedase rik. from durga suktha yajur veda 2. gayathri mantra, rig veda 3. mrityunjaya mantra, yajur veda These three together are known as shatakshara vidya or shatakshara gayathri, as they have a 100 letters in them. This is the basis of srividya. ” These are only some of the references quoted. There are many references.It is thus very clear that shrii vidya is totally vedic in origin .I also heard that the above three mantraas are said to represent the very essence of vedaas. so there should be no doubt about the vedic origins of shrii vidya however hard some western tantrics may try to argue. Moreover what is available to us of the Vedas now is only about 10% of what was available in the remote past! Some sections may still be ‘secret’ in some families. I remember seeing a book many years ago, of Shri Ganapati Muni’s ‘finding’ sections of Rig Veda while in deep meditation in Gokarna.

Q: I almost meet with the insistence that a guru must initiate us in order that we may perform some of the devi poojas. With most of the traditional gurus being people of a particular community who guard these upaasana know-hows with utmost secrecy, I am feeling discouraged as I get the feeling that low castes will never get initiated.OR is there a way out?

A: A good Guru should not divide Shishyas by caste or sex. No where in vedas it is taught that mantras are not to be used by low caste people. Hindu system has formulated caste by the practice of profession and not merely by birth. Every hindu has the right to learn the sastras and mantras. If the disciple is true and devoted the Almighty will send a Guru for him to learn the mantras and sastras. So, for a start,

let us be true,
let us be devoted,
let us have love for the universe,
let us respect the elders,
let us not speak ill of our neighbours.

Rest assured is that Jagadamba will jump to embrace you in a way that you can see for yourself, because She is “Avyaja karuna” – Honest compassion.

If you want more information or more mantras relating to the deities or principles involved, email to Katha@ymail.com.

Source: http://mailerindia.com/.
Visit www.mandirinfo.com for more religious information.
Bookmark and Share

Posted in Hindu story, Katha, Religious | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Common but Very Useful Mantras

Posted by kathavarta on November 16, 2008

SOME COMMON, BUT VERY USEFUL MANTRAS FOR JAPA

Lord Ganapati:
Aum Shri Ganapataye Namah

Lord Shiva:
Aum Namah Shivaya (Panchakshara)

Maha-Mrityunjaya Mantra:
Aum tryambakam yajamahe
sugandhim pushtivardhanam
uurvarukamiva bandhanaan
mrityor mukshiya maamritaat.

Shri Devi:
Aum Shri Durgayai Namah

Shri Kalika:
Aum Shri Kalikayai Namah

Shri Lakshmi:
Aum Shri Maha-Lakshmyai Namah

Lord Hari:
Aum Namo Narayanaya (Ashtakshara)

Hari Aum

Hari Aum Tat Sat

Lord Krishna:
Aum Sri Krishnaya Namah

Aum Namo Bhagavate Vasudevaya

Aum Shri Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Namah

Maha-Mantra:

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare

Shri Hanuman:
Aum Shri Hanumate Namah

Lord Rama:
Aum Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram

Aum Shri Ramaya Namah

Shri Rama Rama Rameti,
Rame Rame Manorame
Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane

Aum Shri Sita-Ramachandradhyam Namah

Shri Ram

Shri Saraswati:
Aum Shri Sarasvatayai Namah

Shri Gayatri:
Aum bhur-bhuvah-swah tat savitur varenyam
bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah Prachodayat.

Lord Subramanya, Kartikeya:
Aum Shri Saravanabhavaya Namah

Sharangati Mantra (for surrender):
Aum Shri Ramah Sharanam Mama
Aum Shri Krishnah Sharanam Mama
Aum Shri Sita-Ramah Sharanam Mama

Shri Sharada:
Aum Shri Bala-Parameshvaryai Namah

Shri Tripurasundari:
Aum Shri Tripura-Sundaryai Namah

Vedantic Formulae:
Aum Soham

Aum Tat Tvam Asi

Aum Aham Brahma Asmi

If you want more information or more mantras relating to the deities or principles involved, email to Katha@ymail.com.

Source: http://mailerindia.com/.
Visit www.eTirth.com for more religious information.
Bookmark and Share

Posted in Hindu story, Katha, Religious | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

How to do Mantra Japa?

Posted by kathavarta on November 16, 2008

There is a Sakti or power in every word. The Name of God, chanted correctly or incorrectly, knowingly or unknowingly, carefully, is sure to give the desired result.The glory of the Name of God cannot be established through reasoning and intellect. It can be experienced or realized only through devotion, faith and constant repetition of the Name. By Mantra japa, you can attain peace of mind quickly. By prolonged and constant practice the inherent power of the Mantra (Mantra-Sakti) will be awakened, which will fill your very existence with the Divinity of the Mantra.

PRACTICAL AIDS TO JAPA

1. Select any Mantra or Name of God, preferably that given to you by your Guru, and repeat it from 108 to 1,080 times daily (one to ten malas).

2. Always keep your Guru-Mantra a secret. Never disclose it to anyone. It is better to stick to one Mantra only. Take a bath or wash your hands, feet, face and mouth before sitting for Japa in the morning. At other times this is not absolutely necessary. Do Japa whenever you have leisure, at the three junctions of the day – morning, noon and evening – and before going to bed.

3. The early morning period (Brahmamuhurta) and dusk is the most favourable time for Japa and meditation. This is when Sattva (purity or steadiness) is predominant.

4. Face east or north during the practice. This enhances the efficacy of the Japa.

5. Sit on a deer skin or rug. Spread a piece of cloth over it. This conserves body-electricity. Sit in a separate meditation room or in any suitable place, such as a temple, on a river bank or under a banyan or peepul tree.

6. Maintain a steady pose. Attain mastery of the posture. You must be able to sit in Padmasana, Siddhasana or Sukhasana for three hours at a strech. Recite some prayers before starting the Japa. Reslove to complete a certain minimum number of malas before leaving your seat.

7. A rosary is a whip to goad the mind towards God. Use a rudraksha or tulsi mala of 108 beads. Do not allow the mala to hang below the navel. Keep the hand near the heart or the nose. The mala must not be visible to you or to others. Cover it with a towel or handkerchief, which must be clean and washed daily. Use the middle finger and the thumb of the right to roll the beads. The use of the index finger is prohibited.Do not cross the meru while rolling the beads. Turn back when you come to it.

8. Do mental Japa for sometimes without a mala. When the mind wanders, do the Japa aloud, or whisper the Mantra for some time and come back to mental Japa again as soon as possible.

9. When you repeat the Mantra, have the feeling or mental attitude that the Lord is seated in your heart, that purity or Sattva is flowing from the Lord into your mind, that the Mantra is purifying your heart, destroying desires, cravings and evil thoughts.

10. Do not do the Japa in a hurried manner. Do it slowly with feeling, one-pointedness of mind and single-minded devotion. Pronounce the Mantra distinctly and without any mistakes. Repeat it neither too slowly nor too fast. Increase the speed only when the mind wanders. Be vigilant and alert during Japa. Stand up when sleep tries to overpower you.

11. Try to associate the Japa with the rhythm of the breath and meditate in the form of your Deity. Keep a picture or idol of the Deity in front of you. Think of the meaning of the Mantra while repeating it. Regularity in Japa Sadhana is most essential if success is to be achieved. Sit in the same place and at the same time every day. Do not beg for any worldly objects from God while doing Japa. Feel that your heart is being purified and that the mind is becoming steady by the power of the Mantra and the Grace of the Lord.

12. Observe silence and avoid distractions, calls and engagements. It is important not to leave the place at once after the Japa is over and mix with everyone or plunge into worldly activity. Sit very quietly for at least ten minutes, humming some prayer, remembering the Lord and reflecting upon His infinite love. Then, after devout prostration, leave the place and commence your routine duties and activities. In this way the spiritual vibrations will remain intact. Continue the current of Japa mentally at all times, whatever be the activity in which you are engaged. Carry on your Sadhana with tenacity and perseverance, without a break. Realize the glorious goal of life and enjoy supreme bliss.

SOME COMMON, BUT VERY USEFUL MANTRAS FOR JAPA

Lord Ganapati:
Aum Shri Ganapataye Namah

Lord Shiva:
Aum Namah Shivaya (Panchakshara)

Maha-Mrityunjaya Mantra:
Aum tryambakam yajamahe
sugandhim pushtivardhanam
uurvarukamiva bandhanaan
mrityor mukshiya maamritaat.

Shri Devi:
Aum Shri Durgayai Namah

Shri Kalika:
Aum Shri Kalikayai Namah

Shri Lakshmi:
Aum Shri Maha-Lakshmyai Namah

Lord Hari:
Aum Namo Narayanaya (Ashtakshara)

Hari Aum

Hari Aum Tat Sat

Lord Krishna:
Aum Sri Krishnaya Namah

Aum Namo Bhagavate Vasudevaya

Aum Shri Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Namah

Maha-Mantra:

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare

Shri Hanuman:
Aum Shri Hanumate Namah

Lord Rama:
Aum Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram

Aum Shri Ramaya Namah

Shri Rama Rama Rameti,
Rame Rame Manorame
Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane

Aum Shri Sita-Ramachandradhyam Namah

Shri Ram

Shri Saraswati:
Aum Shri Sarasvatayai Namah

Shri Gayatri:
Aum bhur-bhuvah-swah tat savitur varenyam
bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah Prachodayat.

Lord Subramanya, Kartikeya:
Aum Shri Saravanabhavaya Namah

Sharangati Mantra (for surrender):
Aum Shri Ramah Sharanam Mama
Aum Shri Krishnah Sharanam Mama
Aum Shri Sita-Ramah Sharanam Mama

Shri Sharada:
Aum Shri Bala-Parameshvaryai Namah

Shri Tripurasundari:
Aum Shri Tripura-Sundaryai Namah

Vedantic Formulae:
Aum Soham

Aum Tat Tvam Asi

Aum Aham Brahma Asmi

If you want more information or more mantras relating to the deities or principles involved, email to Katha@ymail.com.

Source: http://mailerindia.com/.
Visit www.etirth.com for more religious information.
Bookmark and Share

Posted in Hindu story, Katha, Religious | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »